გარეშე სასჯელები

კანონები ფიზიკური დასჯის წინააღმდეგ
სასჯელები

კანონები ფიზიკური დასჯის წინააღმდეგ

ფიზიკური დასჯის სოციალური მიღება ფაქტია. ბავშვების მოპარვა არის სოციალურად მიღებული პრაქტიკა ყველა სოციალურ დონეზე. ეს სოციალური მიღება ასევე აისახება ენაზე. ყველა ენას აქვს მსგავსი სიტყვები, როგორიცაა & amp; 39; ან ფრაზები, როგორიცაა ტორტს & 39; დროში; ან 39%;

დაწვრილებით

სასჯელები

კანონები ფიზიკური დასჯის წინააღმდეგ

ფიზიკური დასჯის სოციალური მიღება ფაქტია. ბავშვების მოპარვა არის სოციალურად მიღებული პრაქტიკა ყველა სოციალურ დონეზე. ეს სოციალური მიღება ასევე აისახება ენაზე. ყველა ენას აქვს მსგავსი სიტყვები, როგორიცაა & amp; 39; ან ფრაზები, როგორიცაა ტორტს & 39; დროში; ან 39%;
დაწვრილებით