გარეშე პორტრეტი

უშუალო კონტაქტში ბავშვის გადაყვანის უპირატესობა და სარგებლობა
პორტრეტი

უშუალო კონტაქტში ბავშვის გადაყვანის უპირატესობა და სარგებლობა

ბავშვის მიახლოება მშვენიერი გამოცდილებაა, რომელიც ქმნის დაცვის შეგრძნებას და ბავშვებსა და მშობლებს შორის მჭიდრო ურთიერთობის დასაწყისს. გადამზიდავთან ასე ახლოს ყოფნა (სიმამრი და მამა) უამრავ სიმშვიდეს გადასცემს ახალშობილებს, რომლებიც თავს დაცულად და დაცულად გრძნობენ.

დაწვრილებით

პორტრეტი

უშუალო კონტაქტში ბავშვის გადაყვანის უპირატესობა და სარგებლობა

ბავშვის მიახლოება მშვენიერი გამოცდილებაა, რომელიც ქმნის დაცვის შეგრძნებას და ბავშვებსა და მშობლებს შორის მჭიდრო ურთიერთობის დასაწყისს. გადამზიდავთან ასე ახლოს ყოფნა (სიმამრი და მამა) უამრავ სიმშვიდეს გადასცემს ახალშობილებს, რომლებიც თავს დაცულად და დაცულად გრძნობენ.
დაწვრილებით