გარეშე Დიდი ოჯახი

რატომ არის ბავშვებისთვის ასეთი მნიშვნელოვანი დეიდა
Დიდი ოჯახი

რატომ არის ბავშვებისთვის ასეთი მნიშვნელოვანი დეიდა

რომ ბავშვი თავის დეიდასთან ერთად იზრდება, დარწმუნებული მნიშვნელობაა. დეიდაა, ან კიდევ უკეთესი, ძმისშვილებისთვის კარგი დეიდის ყოლა, დარწმუნებული გარანტიაა, რომ შვილს ექნება მითითება, მეგობარი, მეორე დედა, თანადგომა და რწმუნებული. ეს არის ის, რომ ისინი ბავშვებს უყვართ სწავლის ზეწოლის გარეშე. ბევრი ჩვენგანი ჰყავს იმ საყვარელ დეიდას, რომელიც ჩვენს ბავშვურ მოგონებებში არის წარმოდგენილი, ჩვენს მეხსიერებაში და, უპირველეს ყოვლისა, ჩვენს გულებში განსაკუთრებული ადგილი უკავია.

დაწვრილებით

Დიდი ოჯახი

რატომ არის ბავშვებისთვის ასეთი მნიშვნელოვანი დეიდა

რომ ბავშვი თავის დეიდასთან ერთად იზრდება, დარწმუნებული მნიშვნელობაა. დეიდაა, ან კიდევ უკეთესი, ძმისშვილებისთვის კარგი დეიდის ყოლა, დარწმუნებული გარანტიაა, რომ შვილს ექნება მითითება, მეგობარი, მეორე დედა, თანადგომა და რწმუნებული. ეს არის ის, რომ ისინი ბავშვებს უყვართ სწავლის ზეწოლის გარეშე. ბევრი ჩვენგანი ჰყავს იმ საყვარელ დეიდას, რომელიც ჩვენს ბავშვურ მოგონებებში არის წარმოდგენილი, ჩვენს მეხსიერებაში და, უპირველეს ყოვლისა, ჩვენს გულებში განსაკუთრებული ადგილი უკავია.
დაწვრილებით