გარეშე იგავები

მოკლე ზღაპრები ბავშვთა ძილის დროს
იგავები

მოკლე ზღაპრები ბავშვთა ძილის დროს

ზოგადად, იგავები არის მოკლე მოთხრობები ცხოველების შესახებ, ან არაანთებული საგნების შესახებ, რომლებიც ხშირად იყენებენ არასათანადო ქცევაზე ყურადღების მიპყრობას და ბავშვებს სწავლებას და ღირებულებებს გადასცემენ. ისინი ადეკვატური იარაღია ბავშვების დასამუშავებლად და განსავითარებლად ისეთი ღირებულებების მიმართ, როგორიცაა თანაგრძნობა, მგრძნობელობა და წარმოსახვა.

დაწვრილებით

იგავები

9 მოკლე ზღაპარი წაკითხული ბავშვებისთვის

იგავები არის მოთხრობები, რომლებშიც ცხოველებს და ცხოველებს არ შეუძლიათ ხშირად გამოხატონ სიტყვები და გამოხატონ საკუთარი თავი და ადამიანის მახასიათებლების წარმოდგენაც კი. მათ ხშირად იყენებენ, როგორც დიდაქტიკური რესურსი, რომ ასწავლონ ადამიანების სათნოებათა და ნაკლოვანებების შესახებ.ბედებს აქვთ სტიმულირება ბავშვებს ახალი სამყაროების აღმოჩენაში, ფასეულობათა შეძენაში და დიდაქტიკური და სახალისო გაგებით, თუ რა არის სწორი და რა არა
დაწვრილებით
იგავები

მოკლე ზღაპრები ბავშვთა ძილის დროს

ზოგადად, იგავები არის მოკლე მოთხრობები ცხოველების შესახებ, ან არაანთებული საგნების შესახებ, რომლებიც ხშირად იყენებენ არასათანადო ქცევაზე ყურადღების მიპყრობას და ბავშვებს სწავლებას და ღირებულებებს გადასცემენ. ისინი ადეკვატური იარაღია ბავშვების დასამუშავებლად და განსავითარებლად ისეთი ღირებულებების მიმართ, როგორიცაა თანაგრძნობა, მგრძნობელობა და წარმოსახვა.
დაწვრილებით
იგავები

ზღაპრები ბავშვებისთვის სურათებში

მოთხრობები ზნეობრივი ხედვით ფერმერს ჰყავდა ცხენი და ვირი. მას ორი ტომარა ფქვილი უნდა ჰქონოდა, ვირი კი ტვირთის გაზიარებას სთავაზობდა, მაგრამ ცხენმა უარი თქვა. ორი საათის შემდეგ ვირი ჩამოიშალა და ცხენს ტომრები და ვირი უნდა ჰქონოდა.ფრინავებივით დაფრინავდა, როდესაც თაფლის თაფლი იპოვა.
დაწვრილებით